INFORMATION OM GRUPPFÖRSÄKRING FÖR UTSTÄLLARE

 

I samarbete med If Skadeförsäkringar har Nordic Live Expo tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste försäkring för våra utställare. Försäkringen omfattar utställning/mässor i Nordic Live Expo anläggningar samt i externa anläggningar som Nordic Live Expo använder i sin ordinarie verksamhet.

Utställningsförsäkringen omfattar följande:

– Ditt gods är försäkrat under transport till och från mässan inkl. lastning och lossning

– Ditt gods är försäkrat på mässan inkl. upp- och nedpackning

– Transporter till och från mässan inom Europa

– För de flesta skadehändelser, självrisk 1 000 kr. I övrigt, se villkoren (ex gällande inbrott i bil)

– Gäller för utställningsföremål i syfte att användas vid utställning:

Under utställning:
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av utställningsföremål orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Under transport:
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av utställningsföremål samt kostnader i gemensamt haveri.

Tjänstereseförsäkringen omfattar följande:

– Sjukdom och olycksfall/ resegodsskydd/ reseavbrott/ och försening.

– Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall.

– Ansvar och rättsskydd/överfall och kris. Omfattas den försäkrade av en tjänstereseförsäkring som är tecknad av den försäkrades arbetsgivare, gäller reseskyddet i denna försäkring endast i den mån skadan inte omfattas av arbetsgivarens tjänstereseförsäkring.´

 

Försäkringen täcker upp till 250 000 kr i försäkringsvärde till priset 1 350 kr per utställare och du kan med ett enkelt höja värdet mot en tilläggspremie på 0,2 % av överstigande försäkringsvärde upp till 1 miljon. Denna förmånliga försäkring är möjlig tack vare en kollektiv lösning för våra utställare.

 

Vi vill på ett enkelt sätt skapa ett problemfritt deltagande för er så att ni kan fokusera på mässdeltagandets affärsmässiga resultat och ägna er åt viktiga säljaktiviteter. Vid arrangemang organiserade Nordic Live Expo är utställarförsäkring obligatoriskt, men det finns undantag. Var vänlig kontrollera er företagsförsäkring eller andra försäkringar ni har, så ni har ett försäkringsskydd som känns relevant för er. Mässan påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter arrangemanget.

 

I den händelse utställare inte önskar kollektiv försäkring, skall ansvarig säljare på Nordic Live Expo meddelas detta skriftligen, per brev eller mail. Fullständiga försäkringsvillkor finns nedan och kan även erhållas på begäran från Nordic Live Expo.

Läs mer här om våra försäkringsvillkor:

Villkor Nordic Live Expo AB

Vid frågor kontakta oss:

Nordic Live Expo AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
+46 (0)735 42 95 00
e-post gf@liveexpo.se