Mot en hållbar framtid

För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten. Live Expos hållbarhetsarbete bedrivs genom att ta ansvar för vår bransch och våra handlingar. Det gör vi med hjälp av några viktiga riktlinjer.

Hållbar miljö och omvärld – vi arbetar endast med miljöcertifierade mässhallar, arenor och underleverantörer. För oss är det viktigt att hela kedjan bidrar till en bättre framtid.

Hållbara affärer – vi har nolltolerans mot mutor och korruption och vi agerar affärsetiskt i alla relationer.

Hållbara förutsättningar – vårt mål är en jämställd arbetsmiljö med mångfald och inkludering samt goda arbetsvillkor där diskriminering inte förekommer. Det är genom medarbetarnas engagemang, utveckling och kompetens som vi skapar hållbara resultat, där både medarbetare, utställare och besökare bidrar till en bättre framtid.

För oss är det viktigt att bidra till hållbar ekonomi, hållbar miljö och hållbara sociala aspekter.